top of page
ARKITEKTER
PLANERING
ENTREPRENÖRER

       Kostnadseffektivt vattentakselement och innertakselementti

A+Panel D

Teknisk specifikation:
Elementets standardbredd: 1000mm
Elementets min och max läng: 2,00 – 18,50 m
Elementets tjocklek [mm]:
 40/80,-60/100,-80/120,-100/140,-120/160
Plåtens tjocklek [mm]:
0,5 / 0,5 mm
 

Ytmaterial:
Stål med polyesterbeläggning, -Stål med beläggning

godkänd för livsmedelshantering.
 

Andvänds till:
Vattentak och innertak

 

Användningsområden:
Industrihallar, -varuhus och logistikbyggnader, -affärs och kontors ytruymmen,-Byggnader för livsmedelhantering, -lantbruksbyggnader,-sporhallar, servicehallar

bottom of page