top of page

Arkitekter värdesätter sandwichpaneler

Planering
 

Att snabbt kunna skapa särprägel och genuin modern arkitektur är idag en konkurrens fördel, för idag är det helt avgörande om produkterna är planerade för modern design. A+PANEL sandwich elementen har utvecklats för att svara mot nya trender i designen av byggnader. Vi erbjuder ett stort antal färger beläggningar och profileringar  såsom mikro-våg 8mm och  14mm. A+PANEL elementen uppfyller de flesta projekts kriterier och krav på funktionalitet estetik teknologi och ekonomi.

Arkitekterna kan lätt skapa unika byggnader genom användning av A+panel sandwich element.

Parametrar

 

Emedan nya och strängare krav hela tiden tillkommer inom Europeiska unionen så är både Arkitekter och Planerare tvingade att ändvända sig av produkter som uppfyller de strängaste krav på värmeisoleringsförmåga, brandegenskaper, akustiska egenskaper också hygieniska egenskaper för livsmedelsindustrin och Clean rum mm. A+Panel (PUR PIR MiWo) uppfyller dessa krav och bibehåller sina mekaniska egenskaper. Varje produkt har in i mista detalj konstruerats för att svara mot de högst ställda kraven i modern byggande.

bottom of page