top of page
ARKITEKTER
PLANERING
ENTREPRENÖRER
PRODUKTER

Ytbehandling och färger

 

Korrosivitetsklasserna bestäms av förhållandena i och utanför byggnaden.


Klasser enligt klassifisering: C1, C2, C3, C4, C5 och C5-M-1.
Exempel: ute-atmosfär klass C3,  välj korrosionsklass RC3 eller RC4.

Det finns tabeller för detta.

Microline 8 ta 14mm

Profiler

Line 50mm

D_Line
LÄTTBALKAR
PLÅT LISTER
TILLBEHÖR

Ytbeläggningar

RAL  Standard färger för A+Panel

RAL  Tillvalsfärger för A+Panel

bottom of page